موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است.  
این کتاب ارزشمند اصولی آخرین کتابی است  که در حوزه های علمیه  در مقطع  سطح  عالی تدریس می شود وبا تحقیق و تعليقه عربى استاد محقّق عباس‏على زارعى سبزوارى بر كتاب ارزشمند چاپ شده  است. ابتدا استاد مقدمه ای كه مشتمل بر مطالب مفيدى است در سه فصل تدوين کرده اند: در فصل اول، تاريخچه علم اصول در ضمن سه مقطع تاسيس، تدوين و استنباط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل دوم، زندگى آخوند خراسانى با ذكر نسب و مولد وى آغاز و پس از نگاهى به حيات علمى، شاگردان، آثار و تاريخ وفات با اشاره‏اى فهرست‏...
این کتاب ارزشمند اصولی آخرین کتابی است  که در حوزه های علمیه  در مقطع  سطح  عالی تدریس می شود وبا تحقیق و تعليقه عربى استاد محقّق عباس‏على زارعى سبزوارى بر كتاب ارزشمند چاپ شده  است.   اين كتاب با اين‏كه بارها تجديد چاپ شده است اما تمامى آنها داراى اشتباهات فراوانى است و تنها كسى كه بارها اين كتاب را تدريس كرده بر تمامى آنها احاطه خواهد داشت. او بارها اين كتاب را در حوزه علميه مقدسه قم تدريس نموده است. ديگر آن كه كتاب مشتمل بر عبارات دشوار نيازمند به توضيح است كه با تعليقه بر آن...
این کتاب ارزشمند اصولی آخرین کتابی است  که در حوزه های علمیه  در مقطع  سطح  عالی تدریس می شود وبا تحقیق و تعليقه عربى استاد محقّق عباس‏على زارعى سبزوارى بر كتاب ارزشمند چاپ شده  است.   اين كتاب با اين‏كه بارها تجديد چاپ شده است اما تمامى آنها داراى اشتباهات فراوانى است و تنها كسى كه بارها اين كتاب را تدريس كرده بر تمامى آنها احاطه خواهد داشت. او بارها اين كتاب را در حوزه علميه مقدسه قم تدريس نموده است. ديگر آن كه كتاب مشتمل بر عبارات دشوار نيازمند به توضيح است كه با تعليقه بر آن...
این کتاب  که  به  درخواست  دبیر علمی  کنگره  آیة الله  العظمی  سید  عبد  الاعلی  سبزواری  توسط استاد آیة الله زارعی  سبزواری  نوشته  شده  است مشتمل  بر هشتاد و یک  قاعده فقهی  است  که سید سبزواری  در فقه  مورد بحث  قرار داده  و یا به  آنها استناد کرده اند و در این  کتاب  با قلم  استاد سبزواری تدوین  شده است
این کتاب  ارزشمند فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از پانزده بار تجدید چاپ شده است .  جلد اول  کتاب مشتمل  بر چند مرحله  است  که  عبارتند از: احکام  الوجود ،الوجود  المستقل  و الرابط، انقسام  الوجود الی  ذهنی  و خارجی ، مواد  القضایا ، الماهیة و...
این کتاب  ارزشمند فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از پانزده بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم مباحث : العلة و المعلول ، القوة و الفعل ، العقل و العاقل و المعقول ، ما یتعلق  بالواجب  الوجود  مورد بحث  قرار می گیرد
این کتاب  ارزشمند  فلسفی  اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی است  که از کتابهای  درسی در مقطع سطح  عالی  حوزه های  علمیه می باشد  و با تصحیح  وهمراه  با تعلیقات استاد  زارعی سبزواری  بطور مکرر و بیش از سی  بار تجدید چاپ شده است . این کتاب  در یک  مجلد و مشتمل  بر این  مباحث  است : احکام  الوجود ،الوجود  المستقل  و الرابط، انقسام  الوجود الی  ذهنی  و خارجی ، مواد  القضایا ، الماهیة و...
این کتاب ترجمه  عربی  کتاب « زیارت  در نگاه  شریعت» تالیف  استاد آیة الله زارعی  سبزواری  است که به همت  بعثه  مقام  معظم  رهبری  توسط  فاضل  محترم  آقای  صادق  البصری  به  عربی  برگردان  شده  است .
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد اول قواعد فقهیه است، با عنوان تمهید مطالبی ارزنده در مورد قواعد فقهیه بیان شده است، که بعد از این تمهید قواعد مختصه باب طهارت شروع میشود که در این باب 10 قاعده که مختص...
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد دوم قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول میباشد که فصل دهم به قواعد مختص باب دین و قرض اختصاص یافته است. فصل یازدهم قواعد مختص باب رهن اورده شده است. فصل دوازدهم قواعد مختص...
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد سوم قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم میباشد . فصل پانزدهم قواعد مختصه باب صلح مورد بررسی قرار گرفته و در فصل شانزدهم باب شرکة و در فصل هفدهم قواعد مختصه باب...
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد چهارم  از موسوعة قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم و سوم میباشد . فصل 28: قواعد باب نکاح را به خود اختصاص داده است ، که 18 قاعده است
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد پنجم از موسوعة قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم و سوم  و چهارم میباشد . فصل 29: قواعد باب طلاق فصل 30: قواعد مختص باب ظهار فصل 31: قواعد باب کفارات فصل 32...
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد ششم از موسوعة قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم و سوم  و چهارم و پنجم میباشد . فصل 39: قواعد باب اطعمه و اشربة فصل 40 : قواعد باب غصب فصل 41: قواعد باب شفعة...
موسوعه القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه تالیف استاد زارعی سبزواری است که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه میباشد. و در هر قاعده از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق واستثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است، بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. ودر این جلد که جلد هفتم از موسوعة قواعد فقهیه است، ادامه جلد اول و دوم و سوم  و چهارم و پنجم و ششم میباشد . فصل 45: قواعد باب القضاء فصل 46: قواعد باب شهادة فصل 47: قواعد باب حدود...
«  القواعد  الفقهیة فی فقه الامامیة » الجزء الثامن در جلد هشتم  از جامعترین  متاب  قواعد  فقهی  در  فقه  اسلامی  که  توسط  استاد محقّق  آیة الله  زارعی  سبزواری  به  نام «القواعد  الفقهیة فی فقه الامامیة»  تالیف شده است  مرحله  دوم  ازقواعد  فقهی  ( یعنی ک قواعد  غیر  اختصاصی  ابواب  فقه ) شروع  شده است واستاد در جلد هشتم سه  قاعده  مهم  فقهی ( قاعده لا...
کتاب  « در پرتو شریعت پاسخ  به  شبهات وهابیت» مشتمل  بر پاسخهایی  علمی و مبتنی  بر مبانی  فقها  و علمای  اهل  سنت از شبهات  وهابیت  در باره  عقاید  شیعیان  است. این  کتاب به  در خواست و پیگیری  مسئول  بعثه مقام  معظم  رهبری توسط آیة الله زارعی  سبزواری نوشته شد و از کتابهای  برگزیده  بعثه  مقام  معظم رهبری  می باشد. در این  کتاب  علاوه  بر مقدمه ای  که...
این کتاب  مجموعه سخنرانیهای  استاد آیت الله  زارعی  سبزواری  است که در شبکه قرآن و معارف  سیمای  جمهوری  اسلامی ایراد و پخش شده  است ، و اثر برگزیده جشنواره  امام رضا (ع) شناخته  شده  است. در این کتاب مطالبی در چند  فصل مطرح  شده است : معنای سیره و سیره شناسی  ،سیره  عبادی ،سیره اخلاقی ، سیره اجتماعی،  سیره تربیتی، سیره قرآنی ، سیره علمی ، سیره سیاسی  ، شهادت امام رضا (ع). تاکنون  بیش  از  سی هزار جلد در شش چاپ...
این  کتاب پاسخی علمی توسط استاد آیة الله زارعی  سبزواری  به  بعضی  شبهات  وهابیت پیرامون  زیارت اماکن  مقدسه  و ساختن  گنبد و بارگاه  بر آنها  مبتنی بر مبانی  اهل  سنت  و با  استفاده  از  منابع و کتابهای  مرجع   آنان است.
حقیقت حج، هنگامی برای زایران حرم الهی، روشنتر می‏شود که به اندازه توان از رمز و توان از رمز و راز اعمال و مناسک حج بیشتر آگاهی یابند، لذا این جانب بر خود لازم دانستم کتابی راجع به گوشه‏ای از «اسرار حج» بنویسم تا ان شاءاللَّه زایران خانه خدا، هنگام انجام مراسم حج، با شناخت کافی نسبت به اعمال و مناسک آن، حقّ عبودیت را آنگونه که شایسته است، ادا کنند. این کتاب، در چند بخش نوشته شده است: 1 - مکّه و اسرار آن. 2 - کعبه و اسرار آن. 3 - مسجد الحرام و اسرار آن. 4 - حج و عمره. 5 - اسرار مناسک حج.
این  کتاب نخستین اثر استاد زارعی  سبزواری   است  که  در سن  نوزده سالگی و  در جوار مضجع  شریف  رضوی  تألیف  شده  است. کتاب  مسایل  منطقی  شرح  قسمت  منطق  منظومه حکیم  متأله  حاج  ملا هادی  سبزواری  است که  استاد  زارعی  سبزواری آن را در ذیل چندین  مسأله  شرح  داده است  و چندین  نوبت  چاپ  شده  است . مباحث  موجود  در  این...
این کتاب اثر علامه  محمد  رضا  مظفر  از مهمترین  کتابهای  درسی  در مقطع  سطح  در حوز های  علمیه  است  که پس  ازتصحیح  و تعلیق  و اضافه کردن  تمرین توسط استاد آية الله زارعی  سبزواری  در بوشتان  کتاب  منتشر  شده  است  و تاکنون شانزده  مرتبه  تجدید چاپ  شده  است.