کتاب سیره علمی و عملی امام رضا(ع) به چاپ هفتم رسید

کتاب (سیره علمی و عملی امام رضا«ع») که مجموعه سخنرانیهای استاد در شبکه قرآن و معارف سیما می باشد و تاکنون در تیتراژ های زیاد شش بار چاپ شده بود ، همراه با اضافاتی در مجموعه (زائر رضوی) و با طرح جدید به چاپ جدید به چاپ هفتم رسید.

موضوع: