جلد هشتم از کتاب القواعد الفقهیة منتشر شد.

جلد هشتم از کتاب القواعد الفقهیة في فقه الامامیة اثر استاد آیت الله زارعی سبزواری که آغازگر قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه می باشد و مشتمل بر سه قاعده مهم فقهی (۱-قاعده لاضرر ۲-قاعده لا حرج ۳-قاعده تقیه) می باشد  روانه بازار شد.

موضوع: