سیره علمی و عملی امام رضا (ع)

این کتاب  مجموعه سخنرانیهای  استاد آیت الله  زارعی  سبزواری  است که در شبکه قرآن و معارف  سیمای  جمهوری  اسلامی ایراد و پخش شده  است ، و اثر برگزیده جشنواره  امام رضا (ع) شناخته  شده  است. در این کتاب مطالبی در چند  فصل مطرح  شده است : معنای سیره و سیره شناسی  ،سیره  عبادی ،سیره اخلاقی ، سیره اجتماعی،  سیره تربیتی، سیره قرآنی ، سیره علمی ، سیره سیاسی  ، شهادت امام رضا (ع). تاکنون  بیش  از  سی هزار جلد در شش چاپ از  این  کتاب  منتشر  شده  است  و کتاب  مأخذ در بسیاری  از مسابقات  کشوری و استانی قرار گرفنه  است