در پرتو شریعت : پاسخ به شبهات وهابیت

کتاب  « در پرتو شریعت پاسخ  به  شبهات وهابیت» مشتمل  بر پاسخهایی  علمی و مبتنی  بر مبانی  فقها  و علمای  اهل  سنت از شبهات  وهابیت  در باره  عقاید  شیعیان  است.

این  کتاب به  در خواست و پیگیری  مسئول  بعثه مقام  معظم  رهبری توسط آیة الله زارعی  سبزواری نوشته شد و از کتابهای  برگزیده  بعثه  مقام  معظم رهبری  می باشد.

در این  کتاب  علاوه  بر مقدمه ای  که  استاد دارند به این  شبهات  پاسخ  داده  شده  است : زیارت قبو ر، ایجاد گنبد و بارگاه  بر قبرها، احداث  مسجد بر روی  قبرها، دعا و نماز  در کنار  قبرها  و مشاهد  مشرفه، ازدواج  موقت ، اسناد خیانت به  جرئیل ،نامگذاری  فرزندان به  نام  عبد  النبی و مانند آن،  شهادت  به ولایت علی(ع) در اذان و اقامه، استفاده  از مهر در سجده، لعن و دشنام  صحابه ، دیدگاه  شیعه در باره عایشه و حفصه، توسل به  اولیای  الهی ، شفاعت، تحریف  قرآن، گریه  کردن در فراق عزیزان، عزاداری و نوحه  سرایی ، و عزاداری امام حسین(ع)، حدیث غدیر، دلیل  برامامت ، نبودن  نام  امامان  در قرآن