« بناء القبور و زیاتها رویة شرعیة»

این کتاب ترجمه  عربی  کتاب « زیارت  در نگاه  شریعت» تالیف  استاد آیة الله زارعی  سبزواری  است که به همت  بعثه  مقام  معظم  رهبری  توسط  فاضل  محترم  آقای  صادق  البصری  به  عربی  برگردان  شده  است .