القواعد الفقهية فی مدرسة السید السبزواری

این کتاب  که  به  درخواست  دبیر علمی  کنگره  آیة الله  العظمی  سید  عبد  الاعلی  سبزواری  توسط استاد آیة الله زارعی  سبزواری  نوشته  شده  است مشتمل  بر هشتاد و یک  قاعده فقهی  است  که سید سبزواری  در فقه  مورد بحث  قرار داده  و یا به  آنها استناد کرده اند و در این  کتاب  با قلم  استاد سبزواری تدوین  شده است