شروع دروس سال تحصیلی ۹۷_۹۸

دروس استاد زارعی سبزواری

سلام علیکم اعظم الله اجورکم
 تاریخ شروع دروس استاد زارعی سبزواری
روز سه شنبه اصول وفقه در ساعات و مدرس سال قبل.

1- درس خارج اصول (مبحث مفاهیم)، ساعت 8، مدرسه آیت‌الله گلپایگانی (ره)، مدرس 35

2- درس خارج فقه (کتاب الحج ادامه سال قبل)، ساعت ۹ فیضیه مدرس حائری

 

موضوع: