مشخصات کتاب

زیارت در نگاه شریعت مشخصات کتاب‌سرشناسه : زارعی سبزواری، عباسعلی، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پدیدآور : زیارت در نگاه شریعت/ عباسعلی زارعی‌سبزواری.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری : ۱۶۷ص.؛ ۵/۱۱ × ۲۰ س‌م.
شابک : ۱۱۰۰۰ ریال:978-964-540-102-1
وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ دوم )
یادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۷ ( فیپا ).
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۵۳] - ۱۶۷؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : وهابیه -- عقاید
موضوع : زیارت -- نظر وهابیه
رده بندی کنگره : BP۲۰۷/۶/ز۲ز۹ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۶
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۱۸۲۱۳