زیارت قبور

زیارت قبور شبهه‌زیارت قبور یکی از مسائلی است که همواره مورد اختلاف شیعه و سنّی بوده که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتری است؛ اگر چه اهل سنت در مسأله زیارت قبور دیدگاهی نزدیک به دیدگاه شیعیان دارند، ولی وهّابیون همواره در تبلیغات خود نسبت به دو موضوع حسّاسیت داشته، شیعیان را تخطئه می‌کنند:
1. می‌گویند: شما شیعیان به زیارت قبرهای مردگان می‌روید و گریه می‌کنید و این زیارت را برای مردان و زنان مستحب می‌دانید؛ در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله از رفتن زنان به کنار قبرها نهی نموده و فرموده است:
«لَعَن اللَّه زوّارات القبور. (1)»
«خداوند زنانی را که به زیارت قبرها می‌روند، نفرین کرده است.»
 1- کنز العمّال، ج 16، ص 388؛ إرواء الغلیل، ج 3، ص 232؛ مسند أبی داود الطیالسی، ص 311؛ مسند أبی‌یعلی، ج 10، ص 314.