کتاب اصول الفقه با تمارین و تعلیقات استاد زارعی سبزواری

این کتاب اثر علامه  محمد  رضا  مظفر  از مهمترین  کتابهای  درسی  در مقطع  سطح  در حوز های  علمیه  است  که پس  ازتصحیح  و تعلیق  و اضافه کردن  تمرین توسط استاد آية الله زارعی  سبزواری  در بوشتان  کتاب  منتشر  شده  است  و تاکنون شانزده  مرتبه  تجدید چاپ  شده  است.