گوشه ای از «اسرار حج»

حقیقت حج، هنگامی برای زایران حرم الهی، روشنتر می‏شود که به اندازه توان از رمز و توان از رمز و راز اعمال و مناسک حج بیشتر آگاهی یابند، لذا این جانب بر خود لازم دانستم کتابی راجع به گوشه‏ای از «اسرار حج» بنویسم تا ان شاءاللَّه زایران خانه خدا، هنگام انجام مراسم حج، با شناخت کافی نسبت به اعمال و مناسک آن، حقّ عبودیت را آنگونه که شایسته است، ادا کنند.
این کتاب، در چند بخش نوشته شده است:
1 - مکّه و اسرار آن.
2 - کعبه و اسرار آن.
3 - مسجد الحرام و اسرار آن.
4 - حج و عمره.
5 - اسرار مناسک حج.