کتاب زیارت در نگاه شریعت

این  کتاب پاسخی علمی توسط استاد آیة الله زارعی  سبزواری  به  بعضی  شبهات  وهابیت پیرامون  زیارت اماکن  مقدسه  و ساختن  گنبد و بارگاه  بر آنها  مبتنی بر مبانی  اهل  سنت  و با  استفاده  از  منابع و کتابهای  مرجع   آنان است.