کتاب مسائل منطقی

این  کتاب نخستین اثر استاد زارعی  سبزواری   است  که  در سن  نوزده سالگی و  در جوار مضجع  شریف  رضوی  تألیف  شده  است.

کتاب  مسایل  منطقی  شرح  قسمت  منطق  منظومه حکیم  متأله  حاج  ملا هادی  سبزواری  است که  استاد  زارعی  سبزواری آن را در ذیل چندین  مسأله  شرح  داده است  و چندین  نوبت  چاپ  شده  است .

مباحث  موجود  در  این  کتاب عبارتند  از: مقدمه ، تعریف  علم  منطق ، موضوع  و  مؤلف  و ابواب  علم  منطق ، مباحث الفاظ، مباحث  کلی ، کلیات خمس ، مباحث  تعریف ، قضایا و احکام آنها ، قیاس ، صناعت خمس.